Kran midt i bybildet

Kran midt i bybildet

En utvikling av bylandskapet Det moderne bylandskapet kan ikke sammenliknes med bylandskaper før i tiden. Dersom vi vandret inn i en by for noen hundre år siden, så ville denne utvilsomt likne mer på det vi i dag kaller et tettsted. Her ville vi funnet noen landhandlere og kjøpmenn, men selve infrastrukturen til byen ville […]