Produksjon driver økonomien

Produksjon driver økonomien

Selvforsyning driver økonomien Det finnes mange mål for å bestemme akkurat hvor god en økonomi faktisk er. Mange tyr til tall som GDP og avanserte formularer som også inkluderer for eksempel skole og helse. Allikevel er det en faktor som kanskje er enda bedre på å si noe om hvilke økonomier det er som presterer […]