Mikal Solhaug AS – Lokalisert på Båtsfjord med eget landanlegg

28 juni 2023
Eivind Øi

Mikal Solhaug AS er et nordnorsk fiskebåtrederi som har et eget landanlegg i Båtsfjord. Rederiet har som målsetning om å bidra til økt aktivitet og positive ringvirkninger langs kysten, er en viktig leverandør av sjømat i til hele Norge. 

Om Mikal Solhaug AS

Mikal Solhaug AS ble etablert i 1995 av Mikal Solhaug. Rederiet eier og driver fartøyet Kildin, som driver med snurrevadfiske og levende fangst av snøkrabbe. Kildin har en kapasitet på rundt 100 tonn, og leverer all råvarene sin til anlegg i Finnmark.

Mikal Solhaug AS har eget landanlegg i Båtsfjord, og alt som fanges og tilberedes her kontrolleres av selskapet. På landanlegget sikrer de best mulig kvalitet på råvaren med moderne teknologi og en egen kvalitetsavdeling. Fersk sjømat transporteres ut av landet via fly og ferge.

Mikal Solhaug

Ansvarlig fiske og bærekraft

Mikal Solhaug AS er opptatt av å drive ansvarlig fiske og ta hensyn til miljøet. Selskapet har oppnådd MSC (Marine Stewardship Council) sertifisering, noe som betyr at alle fangster er bærekraftige og overvåket av uavhengige organisasjoner. MSC er en internasjonal standard for bærekraftig fiske og dekker alle faser i verdikjeden, fra fangst til salg og distribusjon.

Mikal Solhaug AS har også et eget kvalitetssystem for å sikre at all sjømat som produseres er av høyeste kvalitet, og at det drives ansvarlig og bærekraftig fiske. Rederiet har også fokus på å redusere sitt klimaavtrykk og jobber kontinuerlig med å forbedre sin miljøpåvirkning.

Mikal Solhaug AS er et nordnorsk fiskebåtrederi som har som målsetning å levere de beste og ferskeste råvarene til Finnmark. Med eget landanlegg og moderne teknologi sikres de beste produksjonsforholdene og kvaliteten på sjømaten som tilbys kundene.

Mikal Solhaug AS er også opptatt av å drive ansvarlig fiske og bærekraft. Selskapet har oppnådd MSC sertifisering og har et eget kvalitetssystem for å sikre at all sjømat som produseres er av høyeste kvalitet.

Flere nyheter