Produksjon driver økonomien

03 juni 2019
Mathias Bjelland
Produksjon driver økonomien

Selvforsyning driver økonomien

Det finnes mange mål for å bestemme akkurat hvor god en økonomi faktisk er. Mange tyr til tall som GDP og avanserte formularer som også inkluderer for eksempel skole og helse. Allikevel er det en faktor som kanskje er enda bedre på å si noe om hvilke økonomier det er som presterer best.

Selvforsyning er et konsept som handler om hvilke ressurser et land kan fremstille uten å være avhengig av import. Et naturlig eksempel for Norge er olje. Det finnes derimot en stor industri her i Norge hvor vi produserer en rekke eksportvarer. Om vi skulle måtte lene oss på selvforsyning, så hadde vi faktisk gjort det ganske så godt hva gjelder produksjon.

Dette er industri Norge

Det er fort gjort å anta at Norge nesten bare produserer olje og gass relaterte artikler. Dette er derimot langt i fra tilfellet, og våre fabrikker produsert alt mellom himmel og jord. Med profesjonelt produksjonsutstyr backet opp av leverandører som https://volf.no/ gir industri Norge oss nordmenn ufattelig mye.

Dette inkluderer alt fra leketøy til verktøy. Da er det først og fremst viktig at godt produksjonsutstyr er på plass, og dyktige arbeidere som vet hvordan de skal ta nytte av dette utstyret. Heldigvis er våre strenge krav til utdanning tatt til etterfølge og gitt resultater. Altså er ikke bare Norge selvforsynt på mange måter – vi er også selvforsynt med kvalitetsprodukter. 

Vi kan stå gjennom kriser

Så hvorfor er egentlig selvforsyning så viktig? Hvorfor er det viktig å ha kontroll over egen produksjon og kunnskap vedrørende produksjonsutstyr? I fremtiden vil mest sannsynlig krigene handle om handel fremfor våpen, og da er det essensielt at en blokade fra et annet lands eksporter til Norge ikke skader oss. Kanskje får vi ikke avocadoer, men vi overlever i hvert fall ved hjelp av selvforsyning av essensielle ting!

Flere nyheter